รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
Tokyo - Sendai - Fukushima
Tokyo - Sendai - Fukushima
ทัวร์ ,ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 59,900 บาท
รหัสทัวร์ JUBTOK1
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น [ - / - / - ]
  Day 2 : สนามบินนาริตะ - โทจิงิ เมืองเกี๊ยวซ่า - ลิ้มลองเกี๋ยวซ่า - ฟุกุชิมะ - หมู่บ้านโบราณโออุจูคุ - ชมการประดับไฟ ณ ปราสาทสึรุงะ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น [ - / L / D ]
  Day 3 : ฟุกุชิมะ - สึชิยะ หมู่บ้านออนเซ็น 1,000 ปี - ชมตุ๊กตาโคเคชิ - ยามะกะตะ - กินซัน ออนเซ็น - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซาโอะ (Zao) - ชม Snow Monster (ปีศาจหิมะ) - ลานสกี - แช่ออนเซ็น [ B / L / D ]
  Day 4 : ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุกุชิมะ (อุโมงค์แห่งแรกของโลก) - ตลาดปลาอิวากิลาลามิว - โตเกียว - ช้อปปิ้งจุใจ ณ ชินจูกุ [ B / L / - ]
  Day 5 : โตเกียว - เทศกาลชมซากุระแรกของปี - เกาะแมวเอโนชิมะ - นั่งรถไฟเลียบริมทะเลชมวิวภูเขาไฟฟูจิ พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ - โยโกฮาม่า - ไชน่าทาวน์ [ B / L / D ]
  Day 6 : วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ - แชะรูปกับโตเกียวสกายทรี (Tokyo Skytree) หอคอยที่สูงที่สุดในโลก - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย [ B / - / - ]

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วจ้าาาา
: โตเกียว เซนได ฟุกุชิมะ
จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลล 6 วัน 4 คืน
5-10 ก.พ. 66
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์
ซากุระ & หิมะ
Thai Airways (TG) นน. โหลด 20 กก.
เพียง 59,900.- 
ไฮไลต์ 
เที่ยวครบ มีรถบริการ
ทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
#โทจิงิ เมืองเกี๊ยวซ่า
#ฟุกุชิมะ อาคาเบะโกะ ตุ๊กตาวัวแดง! #หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ #ชมการประดับไฟ ณ ปราสาทนกกระเรียน สึรุงะ
#สึชิยะ หมู่บ้านออนเซ็น 1,000ปี #ตุ๊กตาโคเคชิ #กินซันออนเซ็น
 #นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาซาโอะ # ชมSnow Monster #ลานสกีหิมะ
#ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ
#พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟุกุชิมะ #ตลาดปลาอิวากิลาลามิว
 # โตเกียว #เทศกาลซากุระแรกของปี
#นั่งรถไฟเรียบริมทะเลชมวิวภูเขาไฟฟูจิ #เกาะเเมวเอโนชิมะ
#พระใหญ่ไดบุทสึ #วัดอาซากุสะ
#โยโกฮาม่า #ไชน่าทาวน์ใหญ่สุดในญี่ปุ่น
#ช้อปปิ้งชินจุกุ
#อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น 2 คืน

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
05 - 10 ก.พ. 66
59,900
56,900
51,900
6,900

เงือนไขการจอง

การชำระเงิน
    กรุณาชำระเงินมัดจำ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันจอง พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
อัตราค่าบริการไม่รวม
    x ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ x ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทาน เจ มังสวิรัติ หรือ อาหารมุสลิม x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ x ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้จองตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว x ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ุถ้ามี) x ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน (ขออนุญาตรับที่สนามบินขาไป) x ค่าตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง โดยลงชื่อและประทับตราของสถานพยาบาลในแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตรวจ COVID-19 (Certificate of Testing for COVID-19) จากกระทรวงสาธารณสุุขญี่ปุ่นเท่านั้น สำหรับท่านที่ฉีดวัคซีนยี่ห้อใดก็ได้ ไม่ครบ 3 เข็ม
Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X