รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
แพคเก็จมัลดีฟท์ KIHAA MALDIVES
แพคเก็จมัลดีฟท์ KIHAA MALDIVES
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 31,000 บาท
รหัสทัวร์ HO-004
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
- ที่พัก 3 คืน ห้อง Reserve Beach Villa หรือ ห้อง Garden Villa with Pool
- All Inclusive Meal Plan
- บริการรับ-ส่ง โดย Domestic Flight (ประมาณ 25 นาที) และตามด้วย Speedboat (ประมาณ 5 นาที)

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X