รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
เที่ยวภูฎาน ดินแดนมังกรสายฟ้า
เที่ยวภูฎาน ดินแดนมังกรสายฟ้า
ทัวร์ เอเซีย
ราคาเริ่มต้น 56,900 บาท
รหัสทัวร์ HI-001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
# เที่ยวภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน
# เยี่ยมชม 3 เมือง "พาโร - ทิมพู -ภูนาคา"

### พิเศษ ###
ใส่ชุดประจำชาติภูฏาน
รวมค่าขี่ม้าขึ้นเขาทักซัง

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
06 - 10 ธ.ค. 62
56,900
8,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X