รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
ท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์
ท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์
ทัวร์ นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 119,900 บาท
รหัสทัวร์ BW-002
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
เที่ยวชมความงามของประเทศนิวซีแลนด์ทั้งเกาะเหนือ เกาะใต้ แล

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X