โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน / ตั๋วโปรโมชั่นสายการบินกลุ่มลุฟท์ฮันซ่า
ตั๋วโปรโมชั่นสายการบินกลุ่มลุฟท์ฮันซ่า
Promotion Airfare ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ระยะเวลาจอง : ระหว่างวันที่ 09-22 ส.ค. 61
เดินทาง : ระหว่างวันที่ 10 ก.ย. - 12 ธ.ค. 61 / 14 ม.ค. - 31 พ.ค. 62 

City Economy Class Premium Economy Class
Amsterdam THB 21,740 THB 41,740
Paris THB 22,240 THB 42,240
Copenhagen, Milan, Oslo, Prague THB 23,240 THB 43,240
Barcelona* THB 23,240 THB 43,740
Brussels, Rome, Vienna, Warsaw, Zurich THB 23,740 THB 43,740
Helsinki, Lisbon, Madrid, Stockholm THB 24,240 THB 44,240
Budapest, Geneva, London THB 24,740 THB 44,740
Munich THB 25,240 THB 45,240
Berlin, Dusseldorm, Frankfurt, Hamburg THB 25,740 THB 45,740
*feeder/defeeder by codeshare carrier (OS)

เงื่อนไขตั๋วโปรโมชั่น
- จะต้องทำการออกตั๋วภายใน 12 ชั่วโมง หลังการที่ทำการสำรองที่นั่ง
- เมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถคืนเงินได้
- เมื่อออกตั๋วแล้วถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเสียค่าธรรมเนียม 130 ยูโร
- Minimum stay: 6 days or Sunday Rule
- Maximum stay: 3 months
- Advance Purchase: 7 days
- ไม่มีราคาเด็กต่ำกว่าอายุ 12 ปี

รายละเอียดเที่ยวบิน
LH773 BKKFRA 2300 0600+1            LH772 FRABKK 2200 1410+1
OS026 BKKVIE 2345 0535+1             OS025 VIEBKK 2320 1420+1
LH181 BKKZRH 1245 1935                LX180 ZRHBKK 1755 0935+1

หมายเหตุ
- อัตราค่าตั๋วดังกล่าวเป็นราคาพิเศษ ซึ่งแต่ละวันมีจำนวนไม่เยอะ ดังนั้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- รายละเอียดเที่ยวบินเป็นเวลาที่สายการบินกำหนด ณ ปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X