ภาพถ่ายผลงาน
ภาพถ่ายผลงาน / รายการ Mysterious Kyushu
รายการ Mysterious Kyushu

เรายังอยู่ในรายการ Mysterious Kyushu ในเขตเมืองนิชินัน เรามาชมโมอาย เราไม่ต้องไปถึงประเทศชิลีนะคะ ที่ประเทศญีปุ่นก็สามารถชมโมอายได้ค่ะ
โมอาย 7 รูปนี้ ตั้งอยู่ในสวน ซันเมสเสนิชินัน เป็นสถานที่ที่ สร้างขึ้นเมื่อไม่นานนี้ อยู่บริเวณเชิงเขาซัน โดยสวนนี้ติดทะเล และเป็นสวนแห่งเดียวในโลกที่ได้รับอนุญาตจากหมู่เกาะ Easter ประเทศชิลี ให้ทำการสร้างเลียนแบบได้
ภาพสวยๆๆ ต่าง ๆ เรานำมาจากการท่องเทียวคิวชูค่ะ

Copyright © 2017 marwintravel All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X